escaen+34 93 238 43 83 mail: info@zarcoabogadosslp.com
Lunes - Jueves 9h-19:30h | Viernes 9h-15h

Marc Garcia Marsà

Titulació

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiat Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona núm. 38.601
  • Màster en MBA a l’Escola de Negocis IESE (2017-2019)
  • Curs de Dret Concursal (2016) per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Curs de Postgrau en pràctica jurídica (2014-2015) per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en l’especialitat de laboral, penal i civil.
  • Màster de Dret dels Negocis (2012-2013) per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
  • Oposicions a Judicatura (2010-2012) sota la direcció i supervisió de la Jutgessa titular de Jutjat Mercantil Núm. 1 de Barcelona.

Experiència

Àmplia experiència en direcció i assessorament jurídic d’assumptes bancaris, de consum, mercantil i civil.

Assessorament jurídic a particulars i empreses en Dret bancari; transparència i control dels contractes signats entre consumidors i entitats financeres. Anàlisi de clàusules abusives i prevenció de riscos financers.

Assessorament jurídic a particulars i empreses en Dret civil; accions de rescabalament de danys i perjudicis i nul·litat de contractes bancaris per falta d’informació i claredat en productes bancaris comercialitzats. Assessorament jurídic a particulars i empreses en Dret processal civil; seguiment jurídic i processal dels expedients oberts en seu judicial des del seu inici fins a l’arxiu de la mateixa (demandes, vistes, recursos, impugnacions de costes, taxacions, execucions i liquidacions).